Онлайн консултации

2

За всички, с които нямаме възможността да работим лично (по някаква причина), съм предвидила т.нар. онлайн консултации. Те се случват в няколко лесни стъпки:

 1. Уговаряне на удобен за двете страни ден и час
 2. Избор на метод за контакт предпочитан от клиента – messenger, viber и др.
 3. Предплащане по банков път или през системата на Изи пей по КИН номер.
 4. Извършване на консултацията в уречените ден и час.

Банкови детайли:

 • БАНКА: Fibank ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
  IBAN: BG71FINV91501017538257
  BIC/SWIFT: FINVBGSF
 • КИН в Изи пей: 155157583

For all those with whom we do not have the opportunity to work personally (for some reason), I have provided the so-called. online consultations. They happen in a few easy steps:

1.Arranging a convenient day and time for both parties
2. Choice of contact method preferred by the client – messenger, viber, etc.
3. Prepayment
4. Carrying out the consultation on the appointed day and time.

Bank details:

 • БАНКА: Fibank
  IBAN: BG71FINV91501017538257
  BIC/SWIFT: FINVBGSF
 • KIN in Easy pay: 155157583