Онлайн консултации

2

За всички, с които нямаме възможността да работим лично (по някаква причина), съм предвидила т.нар. онлайн консултации. Те се случват в няколко лесни стъпки:

  1. Уговаряне на удобен за двете страни ден и час
  2. Избор на метод за контакт предпочитан от клиента – messenger, viber и др.
  3. Предплащане
  4. Извършване на консултацията в уречените ден и час.

За ваше улеснение предоставям линк за плащане през системата на ePay:

Ψ – Заплащане на час при психолог през еPay

 

For all those with whom we do not have the opportunity to work personally (for some reason), I have provided the so-called. online consultations. They happen in a few easy steps:

1.Arranging a convenient day and time for both parties
2. Choice of contact method preferred by the client – messenger, viber, etc.
3. Prepayment
4. Carrying out the consultation on the appointed day and time.
For your convenience, I provide a link for payment through the ePay system:
CLICK HERE TO PAY