За двойки

Вижуал сесии „Двойката като организъм“

Имате ли проблеми с партньора си?

Струва ли ви се, че говорите на различни езици?

Усещате ли, че единият дава повече?

Ако сте отговорили с „да“ на поне два от въпросите, то може би е време да се замислите какво можете да направите, за да спасите връзката си и тези сесии са точно за вас.

Двойката не е просто събиране на двама души заедно. Тя представлява един своеобразен организъм, който има определени нужди, за да оцелее и съществува пълноценно. За да се реализира по най-добрия начин е нужно да бъдат положени усилия и от двамата участници в нея. Нужно е да се намерят общи интереси, цели и традиции, които да съответстват на динамиката и нуждите на партньорите изграждащи връзката. По време на сесиите, чрез различни подходи, ще достигаме до отговорите, които са ви нужни, за да просъществува едно стабилно партньорство. А чрез визуализации ще откриваме непознати и неподозирани страни на вашето общо творение – двойката. Открийте отговорите, които са ви нужни, за да сте сигурни в избора, който сте направили. Намерете правилната посока сега!

Всяка вижуал сесия трае един час и в края й получавате партньорски дневник, с който можете да продължите общата си работа в посока взаимоотношения с половинката и то самостоятелно в ежедневието си!

Потърсете ме, за да извървим заедно пътя към положителната промяна!

За окончателно потвърждение на часа се смята неговото предплащане. Без да бъде предплатен, може да бъде даден на друг.

Моля, направете предплащане със система ePay през линка отдолу:
Ψ – Заплащане на час за двойки през еPay