Биофийдбек и стрес анализ

Биофийдбек и стрес анализ

В днешния забързан свят сме подложени на изключително голям стрес, а всички знаем колко пагубен за организма ни е той. Стресът може да причини различни физиологични и психични нарушения, както и да повлияе на отношенията ни с околоните.

ЩО Е ТО СТРЕС?

Стресът всъщност представлява  неспецифична реакция на тялото на външни фактори, изискващи от него да се приспособи или преустрои. Има различни класификации на стрес, но най-общо може да бъде разделен на позитивен (еустрес) и негативен (дистрес). И двата вида стрес причиняват една и съща биохимична реакция в тялото – увеличава се отделянето на хормоните адреналин и кортизол, което води до по-бърза работа на сърцето, а това повишава сърдечното напрежение и кръвното налягане. Все пак еустресът е този, който подпомага положителната промяна в живота ни, докато дистресът може да е предпоставка за сериозни физиологични и психични проблеми.

КАКВИ НИВА НА СТРЕС ИМАМ?

В кабинета в гр. София, може да ви бъде направен СТРЕС ПРОФИЛ, който ще даде ясна информация колко реактивна е вашата психика и дали не сте застрашени от състояния като БЪРНАУТ, ДЕПРЕСИЯ, ТРЕВОЖНОСТ и т.н. Този профил се изготвя с биофийдбек апарат, отчитайки различни промени в параметри на тялото чрез специален сензор.

КАКВО МЕ СТРЕСИРА НАЙ-МНОГО В ЕЖЕДНЕВИЕТО МИ?

В кабинета в гр. София, чрез иновативна биофийдбек апаратура, може да ви бъде направен СТРЕС АНАЛИЗ. С него можем да определим кои са стресиращите за вас теми и хора, които ви носят най-голямо нервно напрежение и съответно, в последващи консултации, да изградим стратегии за справяне с тях.

КАК ДА СИ ПОМОГНА?

За сваляне на напрежението и намаляване на стреса могат да помогнат различните техники, с които работя, включени в психотерапията и хипнотерапията. Освен това със съвременния игрови биофийдбек софтуер, с който разполагам, могат да бъдат заучени нови умения за възстановяване и нови начини за отреагиране на стрес.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИГРОВИЯТ СОФТУЕР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Развива умения за релаксация и правилно насочване на вниманието като компютърните игри от софтуера се управляват без мишка и само чрез измерване на психо-физическите реакции на стресори с помощта на сензори, работещи подобно на детектора на лъжата. 

КАК ДА СИ НАПРАВЯ СТРЕС ПРОФИЛ/СТРЕС АНАЛИЗ?

Предварително уговаряме удобен за двете страни ден и час и се предплаща сумата за провеждане на изследването. След консултацията получавате нагледно своята СТРЕСграма, която може да запазите, както и насоки какво в нея е важно за вас.